Cevece ­Montan AB

Internationell stålhandel

Välkommen

Cevece bedriver internationell stålhandel. Det är en komplex verksamhet. För att nå framgång räcker det inte enbart med kunskaper om olika typer av stålprodukter. Det är också viktigt att ha kunskap om hur en ständigt föränderlig marknad påverkar tillgång och efterfrågan.

Vår målsättning är att vid varje affär fylla en meningsfull funktion och att vara en kvalificerad och initierad partner. Detta skapar dagligen möjligheter till ett förtroendefullt samarbete med kunder och leverantörer.

Även om stål är kallt och järn är hårt, är det människor som tillverkar, köper, säljer, och vidareförädlar.

De personer vi lärt känna är branschkunnigt folk, som genom återkommande kontakter och professionellt genomförda affärer blivit våra vänner. Detta är grunden till våra långsiktiga affärsrelationer.

Skicka ett meddelande